Szukaj:     Szukanie zaawansowane
Szukaj w kategoriach:
Napisz do nas

Total Commander - krótka instrukcja instalacji i działania jako klienta FTP

Dodaj komentarz
Odsłon: 42340
Komentarze: 0
Posted: 10 lut, 2007
by: Admin A.
Updated: 15 sty, 2008
by: Procz A.
1. Do czego służy Total Commander?
Total Commander jest dwu-panelowym menedżerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, itp. stają się o wiele łatwiejsze. Oprócz operacji na plikach, TC potrafi także działać znakomicie jako klient FTP , dzięki któremu możesz zarządzać zawartością swojego serwera.
 
2. Skąd można wziąć program Total Commander?
Pierwszą możliwości, dla osób bez dostępu do Internetu, mogą być płyty CD z oprogramowaniem, dołączane do różnych czasopism o tematyce komputerowej. Drugą możliwością, jest wejście na stronę: http://fileforum.betanews.com/download /Total_Commander/945901171/1. Po odczekaniu ok. 2 sekund, zostaniemy zapytani, gdzie zapisać plik tcmd656.exe, który to jest instalką Total Commandera.
 
3. Jak zainstalować Total Commander’a?
Po ściągnięciu instalki programu, należy przejść do miejsca, gdzie zapisaliśmy plik i uruchomić go, poprzez dwukrotne kliknięcie na nim lewym przyciskiem myszy. Po chwili naszym oczom ukaże się taki oto ekran:
 
W oknie na środku, można wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:
 
I kliknijmy na Next >>
 
Na następnym ekranie, zostaniemy zapytani o to, czy chcemy także zainstalować, oprócz wybranego przed chwilą języka, wszystkie inne, z których mogliśmy wybierać przed chwilą. Nam wystarczy polski, więc wybieramy No:
 
Następny ekran pozwala wybrać lokalizację (folder) w którym zostanie zainstalowany Total Commander. Domyślna lokalizacja może być. Zostaw ją i klikij na Next >>
 
Następny ekran – kliknij Next >>
 
Następny ekran pozwala utworzyć skrót w menu Start systemu.
 
Ikona na Pulpicie. Next >>
 
Po zakończeniu instalacji i uruchomieniu programu, zobaczymy coś takiego:
  
 
4. Jak mogę się połączyć z moim serwerem?
Potrzebne do tego będą następujące dane: adres serwera, login i hasło. Wszystkie te dane zostały do Ciebie przesłane emailem, jako potwierdzenie założenia serwera. Dane te podawałeś, przy okazji wypełniania formularza aktywacji serwera. Jeżeli ich nie pamiętasz, zajrzyj do emaila.
 
Zrealizować połączenie z serwerem można na dwa sposoby: jednorazowo lub (bardziej wygodnie) przy pomocy tzw. sesji.
Aby połączyć się z serwerem jednorazowo (szybsza metoda), kliknij na ikonę, którą widzisz poniżej (zakreślona na niebiesko). Znajduje się ona na górnej listwie przycisków programu Total Commander (górna lewa część okna programu):
 
Powinno ukazać się takie oto okno:
(pole „połączenie anonymous” będzie zaznaczone; żeby prawidłowo zrealizować połączenie ze swoim serwerem, odznacz je)
Teraz: aby połączyć się ze swoim serwerem, w pierwsze pole („Połączony z (host lub URL) wpisz adres swojego serwera (np. www.test.c.win.pl).
Po chwili zobaczysz okno, w którym należy wpisać swoją nazwę użytkownika (patrz: email ). Wpisz swoją nazwę użytkownika (np. test):
 
Na następnym ekranie, musisz podać hasło do swojego serwera (np. fbjk7fm). Zamiast liter zobaczysz „gwiazdki”. TC ukrywa w ten sposób hasło przed wzrokiem osób trzecich, które mogą w tej samej chwili patrzeć na ekran Twojego monitora):
 
Jeżeli wszystkie dane podałeś prawidłowo, zostaniesz połączony z serwerem. Jeżeli nie, zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła jeszcze raz. Jeżeli pokaże się taki ekran, kliknij na „Wprowadźponownie”:
 
Jeżeli wszystkie dane zostały podane prawidłowo, na jednym z dwóch paneli programu zobaczysz zawartość swojego serwera.
 
Kiedy skończysz pracować na swoim serwerze, powinieneś się rozłączyć, używając do tego celu przycisku „Rozłącz”, znajdującego się w górnej środkowej części okna TC:
 
Po kliknięciu na w/w przycisk prawdopodobnie zobaczysz taki oto komunikat:
Tutaj możesz zapisać dane dotyczące sesji, którą właśnie kończysz na liście sesji, dzięki której możesz skrócić proces logowania na swój serwer, do zaledwie kilku kliknięć. Kliknięcie na Nie spowoduje rozłączenie od serwera. Kliknięcie na Tak, spowoduje rozłączenie od serwera i wyświetlenia takiego okna:
 
Pola „Sesja:” i „Hasło:” będą puste. Wypełnienie tego formularza i kliknięcie na OK., spowoduje, że dane wpisane powyżej (dane sesji) zostaną zapisane w pliku konfiguracyjnym TC. Od tego momentu, będzie mógł się połączyć ze swoim serwerem, bez wpisywania wszystkich danych. Jak jednak skorzystać z tych danych? Należy wejść do panelu wyboru sesji FTP, klikając na przycisk znajdujący się w środkowej górnej części panelu Total Commandera (przysisk FTP; zaznaczony na niebiesko):
 
Kliknięcie na ten przycisk, spowoduje wyświetlenie takiego oto okienka:
 
Jeżeli skorzystałeś z opisanej przed chwilą możliwości zapisania danych sesji FTP, zobaczysz na ekranie dokładnie taki ekran (może się jedynie różnić nazwa). Jeżeli nie zapisałeś sesji, to pod tekstem: Połączony z, nie będzie istniała żadna pozycja.
 
Teraz, jeżeli dwukrotnie klikniesz na „Moje konto”, zostaniesz połączony ze swoim serwerem, ale nie będziesz musiał podawać żadnych informacji, ponieważ wszystkie one zostały zapisane w danych sesji.
Korzystając z przycisków po prawej, możesz zarządzać swoimi sesjami FTP.
Załóżmy, że chcesz zmienić dane uprzednio zapisanej sesji. Aby to zrobić, musisz kliknąć na nazwie sesji, którą chcesz i kliknąć na przycisk „Edycja”. Zobaczysz takie oto okno:
 
Co oznaczają wszystkie te pola?
-         Sesja: nazwa sesji, pod którą jest ona widoczna na liście
-         Nazwa hosta: adres komputera, z którym TC ma się łączyć w tej sesji
-         Użytkownik: nazwa użytkownika dla danej sesji
-         Hasło: hasło użytkownika dla danej sesji
-         Zdalny Katalog – folder na serwerze FTP, na który ma przejść TC, zaraz po pomyślnym logowaniu (pole nieobowiązkowe, można pozostawić puste)
-         Lokalny katalog – folder na Twoim komputerze, do którego TC ma przejść, zaraz po pomyślnym logowaniu (pole nieobowiązkowe, można pozostawić puste)
-         Wyślij Polecenia – jakie polecenia ma wysłać TC do serwera FTP zaraz po pomyślnym logowaniu (pole nieobowiązkowe, lepiej pozostawić puste)
-         Serwer typu: pozostaw bez zmian
-         Użyj firewall – pozostaw bez zmian
-         Użyj trybu pasywnego do transferu (jak w przeglądarce WWW) – niektóre serwery wymagają włączenia obsługi trybu pasywnego, przy połączeniu ze swoim serwerem FTP. Nasze serwery tego nie wymagają, więc pozostaw to pole odhaczone
-         Wyślij komendę by utrzymać polecenie – pozostaw bez zmian
 
Jeżeli chcesz dodać nową sesję do listy, kliknij na: „Nowe połączenie”. Wyświetli to ekran identyczny, jak ten powyżej.
 
6. Jak wgrywać pliki na serwer?
Aby wgrać pliki ze swojego lokalnego komputera na nasz serwer, wpierw należy się z nim połączyć. Kiedy już to nastąpi, przejdź do panelu,  w którym znajdują się pliki, które chcesz wysłać na serwer, zaznacz je (klawisz INS na klawiaturze, lub przeciągnięcie wskaźnikiem myszy po plikach, które chcesz zaznaczyć, przy jednoczesnym trzymaniu wciśniętego prawego przycisku myszy) i:
a)     przeciągnij przy pomocy myszki (trzymając lewy przycisk cały czas wciśnięty) z panelu z plikami na Twoim komputerze, do panelu, pokazującego pliki na serwerze FTP („upuszczenie” plików poprzez puszczenie lewego przycisku myszy)
b)     wciśnij na klawiaturze F5 lub F6
W obu przypadkach pojawi się takie oto okienko:
 
Kliknięcie na OK., spowoduje, że rozpocznie się proces przesyłania plików z Twojego komputera na serwer FTP. W trakcie tego procesu, na ekranie widoczne będzie okno, pokazujące postęp w kopiowaniu plików (w %) i nie będzie można korzystać z TC, póki proces nie dobiegnie końca. W przypadku kopiowania dużej ilości plików, proces ten może potrwać nawet kilka minut. Aby móc jednocześnie wgrywać pliki na serwer i móc korzystać z Total Commander’a, zanim naciśniesz OK., zaznacz opcję „Wysyłanie w tle (oddzielna sesja). Spowoduje, to otwarcie małego okienka pokazującego postęp w kopiowaniu plików, ale nadal będzie można korzystać z Total Commandera.
 
7. Jak kasować pliki/foldery na serwerze?
W panelu, w którym widoczne są pliki na serwerze, należy wpierw zaznaczyć pliki/foldery, które chcesz skasować (metoda na zaznaczanie plików/folderów została podana powyżej) i wcisnąć:
a)     klawisz DEL na klawiaturze
b)     klawisz F8 na klawiaturze
 
Po wciśnięciu jednego z dwóch w/w klawiszy, pojawi się okno, w którym można jeszcze zrezygnować z kasowania, naciskając Anuluj. Jeżeli na pewno chcesz kasować, wciśnij OK.:
 
Podobnie, jak w przypadku przesyłania plików na serwer, operacja kasowania blokuje Total Commandera. Aby skasować pliki/foldery ale móc nadal normalnie pracować, zaznacz opcję „Kasuj w tle (oddzielna sesja).
 
8. Jak zmienić nazwę pliku/foldera na serwerze?
Aby zmienić nazwę pliku/foldera na serwerze, należy wpierw raz kliknąć na plik/folder, którego nazwę chcemy zmienić i wcisnąć klawisz F6 na klawiaturze. Nazwa pliku zostanie wtedy podświetlona na niebiesko, a na końcu nazwy pliku pojawi się migający kursor. Możesz teraz wpisać nową nazwę pliku (nie zapomnij o jego rozszerzeniu). Jeżeli chcesz zatwierdzić nową nazwę, wciśnij Enter.
 
9. Jak założyć folder na serwerze?
Aby założyć folder na serwerze, musisz wejść do folderu, w którym chcesz utworzyć nowy folder i wcisnąć F7 na klawiaturze. Pojawi się nowe okno, w którym możesz wpisać nazwę nowo tworzonego folderu. Kliknięcie na OK., lub wciśnięcie Enter na klawiaturze spowoduje utworzenie nowego foldera:
 
10. Jak wyświetlić pliku ukryte?
Aby to zrobić, wybierz na górnej listwie Total Commandera „Sieć” a potem „FTP Pokaż ukryte pliki”. Od tego momentu, w panelu plików na serwerze FTP będą pokazywane wszystkie pliki, także te ukryte (np.: .htaccess )
 
11. Jak zmienić CHMOD (uprawnienia) plików na serwerze?
Niektóre pliki i foldery wymagają, aby nadać im odpowiednie prawa, np. prawo do zapisu. Aby skrypty na Twoim serwerze mogły zapisywać do pliku, plik ten musi mieć ustawiony CHMOD (uprawnienia) na 666. W przypadku folderów, CHMOD (uprawnienia) muszą być ustawione na 777.
Aby zmienić CHMOD plików/folderów na serwerze, wejdź w „Pliki” na górnej listwie Total Commandera i wybierz „Zmień atrybuty...”
 
W następnym oknie, które się pojawi, w polu pod napisem „szary=bez zmian, zaznaczony=ustaw atrybut”, możesz wpisać nowy CHMOD pliku/foldera (możesz zmieniać CHMOD kilku plików i/lub folderów za jednym razem, musisz je tylko zaznaczyć):
 
Po kliknięciu na OK., CHMOD (właściwości) plików i/lub folderów zostaną zmienione:
Przed
 
Po
 
W jakim trybie wgrywać pliki na serwer?
Plik na serwer FTP można wgrywać na 2 sposoby:
a)     binarnie
b)     tekstowo
 
Tekstowo należy wgrywać wszystkie pliki tekstowe (plik Worda jest plikiem binarnym, plik Notatnika jest plikiem tekstowym). Binarnie należy wgrywać wszystkie pozostałe pliki. Wgrywanie w trybie tekstowym jest nieco szybsze, ale:
a)     wgrywania plików tekstowych, w trybie binarnym jest bezpieczne
b)     wgrywanie plików binarnych,  w trybie tekstowym na 99% uszkodzi przesyłany plik.
Dlatego też najlepiej jest wgrywać pliki w trybie binarnym. Total Commander udostępnia „trzeci” tryb przesyłania plików: Automatycznie:
 
Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie plików, które Total Commander będzie traktował jako tekstowe (i w takim też trybie wysyłał, jeżeli ustawisz tryb wysyłania w TC na „Automatycznie). Pliki rozpoznawane są po rozszerzeniu:
 
Przeczytaj dodatkowo powiązane Tematy
document Plik .htaccess w ofercie serwerów Linux Hosting
document Jak zmienić wersję php w Linux Hosting? Zmiana domyślnej wersji php na serwerach oferty Linux Hosting za pomocą pliku .htaccess
document Wgrałem pliki na konto FTP, ale ciągle widzę napis "Witaj na stronie nowo aktywowanego serwera..."
document Dlaczego nie mogę skasować katalogu przez ftp?
document Jak umieścić stronę www (zmodyfikować stronę) na serwerze?
private Klient FTP - Total Commander
document Do czego służy katalog cgi-bin widoczny na FTP serwera ?
document Jak ustawić samemu uprawnienia CHMOD do plików lub katalogów na serwerze ?
document CHMOD - czyli uprawnienia do plików

Inne Tematy w tej Kategorii
document Mam wykupioną usługę dedykowanego serwera FTP. Jak się do niego logować ?
document Jaki jest adres logowania do zarządzania użytkownikami dedykowanego serwera FTP.
document Dlaczego nie mogę połączyć się z dedykowanym serwerem FTP za pomocą protokołu SFTP ?
document Jak prawidłowo pisać zgłoszenie problemu do pomocy technicznej AMM?RSS